Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna
 • Modlitwa
  Liczba artykułów:
  6
  • Modlitewnik

   Modlitwa do Ducha Świętego (św. Augustyn)

   Duchu Święty, Boże,
   tchnij mnie swoim tchnieniem,
   abym myślał o tym, co jest święte.
   Prowadź mnie, Duchu Święty,
   abym czynił to, co jest święte.

   Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
   abym kochał to, co jest święte.
   Umacniaj mnie, Duchu Święty,
   abym strzegł tego, co jest święte.

   Strzeż mnie, Duchu Święty,
   abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.

   Amen.

    

   Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy.
   Act in me, O Holy Spirit, that my work, too, may be holy.
   Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy.
   Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy.
   Guard me, then, O Holy Spirit, that I always may be holy.

   Amen.

   Liczba artykułów:
   1
  • Krucjata Eucharystyczna

   Czym jest Krucjata Eucharystyczna i w jaki sposób się nią modlić.

   Liczba artykułów:
   1
  • Wstawiennicy
   Liczba artykułów:
   2
 • Wspólnota
  Liczba artykułów:
  9
  • Życie wspólnoty
   Liczba artykułów:
   126
  • Ogłoszenia
   Liczba artykułów:
   1
  • Grafiki
   Liczba artykułów:
   6
  • Galerie i video

   Powspominajmy sobie sobie co robiliśmy razem Smile

    

   Jeśli masz jakieś zdjęcia na Picasie, które by tu pasowały, wrzuć je tutaj. W sekcji "Pytania i odpowiedzi" dowiesz się jak to zrobić.

    

   Jeśli zamiast galerii pokazuje się obrazek z przekreślonym aparatem, znaczy to, że albo właściciel Picasowej galerii ograniczył dostęp do niej, albo galeria została nieprawidłowo wstawiona.
    
    
   Liczba artykułów:
   15
  • Archiwum wspólnota
   Liczba artykułów:
   7
  • Struktura WME
   Liczba artykułów:
   3
  • Stowarzyszenie
   Liczba artykułów:
   2
 • Formacja
  Liczba artykułów:
  4
  • Czytelnia
   Liczba artykułów:
   0
   • Wiara i modlitwa

    Bez wiary zaś nie można przypodobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest  i wynagradza tych, którzy Go  szukają. (Hbr 11,6) 

    Liczba artykułów:
    7
   • Świadek wiary

    Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1, 7-8)

    Liczba artykułów:
    2
   • Modlitwa wstawiennicza

    W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jesliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. (Mk 16, 17b-18)

    Liczba artykułów:
    2
   • Konferencje mp3

    Konferencje do posłuchania

    Liczba artykułów:
    1
   • Konferencje video
    Liczba artykułów:
    4
  • Blogi
   Liczba artykułów:
   0
  • Archiwum Rozważania
   Liczba artykułów:
   10
 • Ewangelizacja
  Liczba artykułów:
  4
  • Aktualności SNE
   Liczba artykułów:
   33
  • Czym jest SNE?
   Liczba artykułów:
   5
  • Kursy SNE

   Program formacyjny Szkół Nowej Ewangelizacji działających w ramach SESA (Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja) oparty jest na założeniach programu PePSI:

   • Permanentnie
   • Progresywnie
   • Systematycznie
   • Integralnie

   Składa się z trzech stopni formacji:

   • Ewangelizacji
   • Formacji ewangelizatorów
   • Formacji formatorów ewangelizatorów

   oraz dwóch kursów formujących ekipy.

    

    

   Liczba artykułów:
   4
   • Roczna Szkoła Formacji
    Liczba artykułów:
    4
   • Świadectwa

    Poniżej zamieszczono świadectwa osób uczestniczących w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Piotra i Pawła. Oprócz uczestników kursów, dodano również grupę świadectw osób ze wspólnoty Dom na Skale.


     

    Liczba artykułów:
    0
    • Nowe Życie

     Kurs Nowe Życie jest pierwszym kursem programu SESA. Treścią kursu są najbardziej podstawowe prawdy życia chrześcijańskiego. Kurs zakłada poznawanie tych treści poprzez aktywne uczestnictwo. Jego celem jest byś mógł przeżywać Boże zbawienie poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym oraz doświadczył nowe wylanie Ducha Świętego, dzięki któremu możesz narodzić się na nowo i żyć jak dziecko Boga i dziedzic Jego Królestwa.

     Liczba artykułów:
     16
    • Emaus

         Kurs Emaus jest podstawowym kursem programu SESA. Ewentualnie możesz od niego zacząć swoją przygodę w poznawaniu Jezusa. Emaus zaprowadzi Cię do Słowa Bożego byś mógł zobaczyć jakie mogą być skutki obecności Słowa w Twoim życiu, jakie możesz przyjąć postawy wobec Niego i jaka może być Twoja relacja ze Słowem.
     Celem kursu jest podróż- droga z Jerozolimy do Emaus podczas której Jezus wskrzesza Twoje serce, które płonie ogniem Pisma. A następnie powrót z Emaus do Jerozolimy by ogłosić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Pana.

     Liczba artykułów:
     4
    • KaMCh / Nowa pięćdziesiątnica

        Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej / Nowa Pięcdziesiątnica.

     Liczba artykułów:
     1
    • Andrzej

     Liczba artykułów:
     1
    • Mojżesz

     Na tym kursie przez postać Mojżesza odkryjesz jaką drogę masz do pokonania będąc Chrześcijańskim Przewodnikiem. Sama podróż związane z nią problemy i radości, które towarzyszyć będą Ci w drodze prowadzenia innych do Ziemi Obiecanej. 
     Celem kursu jest przedstawienie sposobu w jaki wspólnoty chrześcijańskie idą do ziemi obiecanej, ze szczególnym akcentem na trasę osoby Lidera.

      

     Liczba artykułów:
     5
    • Historia Zbawienia
     Liczba artykułów:
     1
    • Jezus w 4 Ewangeliach

     Kurs "Jezus w 4 Ewangeliach" pozwala poznać na nowo Jezusa oczami czterech Ewangelistów oraz doświadczyć Jego miłości i działania, by jeszcze mocniej kochać, służyć i głosić. Kurs I etapu formacji prowadzony w nowej metodologii.

     Liczba artykułów:
     3
    • Świadectwa pozostałe

        Pozostałe świadectwa osób ze wspólnoty Dom Na Skale, które zostały dotknięte przez Jezusa. Niezwiązane z konkretnym kursem SNE, lecz raczej z obecnością Boga w Słowie, modlitwie, Eucharystii czy wspólnocie.

     Liczba artykułów:
     11
    • Abraham

     Kurs modlitwy wstawienniczej "Abraham" prowadzony przez SNE św. Marka ze Stryszawy.

     Liczba artykułów:
     2
   • Archiwum SNE
    Liczba artykułów:
    20